Navigace

Obsah

Hasiči


MŠE SV. - VÝROČÍ 70.LET


Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Moravanech

Sbor dobrovolných hasičů v obci Moravany byl založen v roce 1940 na ustavující valné hromadě dne 18.2.1940 za účasti 72 členů. Starostou byl zvolen bratr Josef Klimek, jeho náměstky pak Káčerek Martin, Zbořil František z č. 113 a jednatel Stanislav Pimek. Na výborové schůzi v březnu 1940 sbor čítá 102 členy, 59 činných, 31 přispívající, 10 žen a 2 dorostence. V následujících měsících pokračuje dovybavování sboru a bohatá kulturní a osvětová činnost. Pravidelně se provádějí žňové hlídky. Ještě v polovině roku 1940 si Sbor pořizuje motorovou stříkačku, která byla slavnostně vysvěcena 29.9.1940. Započalo se také se stavbou skladiště. 
V roce 1941 bylo rozhodnuto zakoupit sanitní vozidlo. Za rok toto auto vykonalo 73 jízd, při kterých najelo 3033 km.
 

Hasiči Hasiči Hasiči


I v těžkých dobách války se hasiči drželi svého hesla "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku slávě". Po osvobození dál Sbor pokračoval ve svých aktivitách, pořádal výlety, zájezdy, zábavy.
V roce 1946 byl prodán automobil. V roce 1947 se Sbor zúčastnil slavnosti příjezdu prezidenta Edvarda Beneše do Kyjova. V roce 1948 hasiči apelují na své členy, kteří ustávají v činnosti, aby se opět zapojili, ale také na to, aby se pracovalo s dorostem. V této době Sbor čítá jen 28 bratrů, 8 sester činných a 11 přispívajících. Tato výzva měla kladnou odezvu, protože v tomto roce hasiči poprvé pořádájí slovácké hody.

V polovině 50. let dochází k přejmenování Sboru dobrovolných hasičů na Český svaz požární ochrany. Velitelem ČSOP je v té době Lecián Josef a starostou Frolec Rostislav. Kronika končí rokem 1959. I z tohoto krátkého výčtu aktivit Sboru vyplývá, kromě svého prvořadého úkolu zabezpečovat majetek před ohnivým živlem, že se vždy aktivně podílel na kulturním a společenském životě v naší obci. Některé snahy jeho členů, jako například vybudování požární nádrže, která by sloužila i jako koupaliště, dodnes nebyly naplněny.

Něco ze součastnosti....

Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřídila obec 1.4.1999.
V roce 2005 obec zakoupila pro jednotku automobil Avia DV8A30. Tímto krokem usnadnila členům jednotky práci při řešení mimořádných událostí, protože do této doby byli odkázáni pouze na přenosnou stříkačku PS12 taženou traktorem. V posledních letech je jednotka vybavována potřebným materiálem díky finančním prostředkům získaných z obce, dotací kraje, sdružení Sboru dobrovolných hasičů a sponzorů. Zároveň s vybaveností jednotky roste také odbornost členů jednotky, kteří se zúčastňují různých školení a pravidelného výcviku. Kromě zásahů při mimořádných událostech se členové jednotky spolu s dalšími členy sdružení podílí na organizování společenských a sportovních akcí v obci i jejím okolí.

SDH Hýsly pořádal v sobotu 19.července 2008  II. Netradiční turnaj. Zúčastnila se i naše dvě družstva mužů a žen. Muži se v celkovém hodnocení umístnili na I. místě a ženy mezi družstvy žen obsadily II. místo, což hodnotíme jako velký úspěch.
 

Hasiči Moravany Hasiči Moravany Hasiči Moravany Hasiči Moravany