Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška Obce Moravany č.1-2009.docx 1.1.2010
Obecně závazná vyhláška Obce Moravany č. 2-2009.docx 1.1.2010
Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce 1-2009.jpg 1.1.2012

 

Důležité zákony
  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty