Obsah

V září 2023 se započala "Obnova fasády Kaple Nejsvětější Trojice v Moravanech. Vysoutěžená cena zakázky je ve výši 1 023 952,93 Kč. Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 400 000,-Kč. Kostelní Jednota Nejsvětější Trojice, z. s. věnovala na opravu dar ve výši 300 000,-Kč. Zbylou část doplatí obec Moravany.

 

PŘED REKONSTRUKCÍ

 

nad hlavním vchodem

střecha

roh

boční strana

 

PRŮBĚH REKONSTRUKCE

kaplekaple

kaple

kaple

kaple

kaple

kaple

střecha

kaple

celní pohled