Obsah

V září 2023 se započala "Obnova fasády Kaple Nejsvětější Trojice v Moravanech. Vysoutěžená cena zakázky je ve výši 1 023 952,93 Kč. Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 400 000,-Kč. Kostelní Jednota Nejsvětější Trojice, z. s. věnovala na opravu dar ve výši 300 000,-Kč. Zbylou část doplatí obec Moravany.

 

PŘED REKONSTRUKCÍ

 

nad hlavním vchodem

střecha

roh

boční strana

 

PRŮBĚH REKONSTRUKCE

kaplekaple

kaple

kaple

kaple

kaple

kaple

střecha

kaple

celní pohled

PO REKONSTRUKCI

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci

kaple po rekonstrukci