Obsah

Užitečné odkazy


Ministerstvo informatiky - www.micr.cz
Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz
Ministerstvo po místní rozvoj - www.mmr.cz
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Ministerstvo financí - www.mfcr.cz
Vláda České republiky - www.vlada.cz
Veřejná správa  - www.mesta.obce.cz
Registr živnostenského podnikání - http://rzp.mpo.cz
Informační server českého soudnictví - www.justice.cz

Město Kyjov - www.mestokyjov.cz
Nemocnice Kyjov - www.nemkyj.cz
Jihomoravský kraj - www.kr-jihomoravsky.cz
Město Hodonín - www.hodonin.com
Obec Hýsly - www.hysly.cz
Obec Kostelec - www.obec-kostelec.cz
Obec Čeložnice - www.celoznice.cz

Společnost E.ON (elektrika) - www.eon.cz
Jihomoravská plynárenská - www.rwe-jmp.cz
Vodovody a kanalizace - www.vak-hod.cz
Telecom - www.cz.o2.com
Český úřad zeměměřický a katastrální - www.cuzk.cz 
Zeměměřické kanceláře - www.geometrakyjov.cz,  www.geodeta-kyjov.cz