Navigace

Obsah

Mikroregion Moštěnka


Mikroregion Moštěnka leží  na jihovýchodní Moravě,  v obvodě pověřeného městského úřadu Kyjov, na jižních svazích a v podchůří Chřibů.
Mikroregion Moštěnka je tvořen územím čtyř obcí: Čeložnice, Kostelec, Moravany a Hýsly. Sídlo mikroregionu je v obci Hýsly č. 100. Stanovy a zakladatelská smlouva jsou uloženy
v sídle sdužení.

www.mostenkajih.cz
 

Celková výměra území je 30, 54 km2. Při sčítání v roce 2001 v mikroregionu žilo 2,3 tisíce obyvatel. Hustota zalidnění tak dosáhla 74,6 obyvatel/km2, což je jen o málo více než polovina průměrné hodnoty pro Českou republiku. Rozloha je 3054. Z fyzickogeografického hlediska je území tvořeno pahorkatinami až vrchovinami jižních svahů Chřibů.
V oblasti jsou dvě hlavní vodoteče - Čeložnický potok a Moštěnka, podle kterého je i název mikroregionu.

Mikroregion Moštěnka je svou velikostí jedním z menších ve vztahu k sousedním mikroregionům Babí Lom nebo Nový Dvůr.

Dvě obce jsou v podchůří Chřibů (Moravany a Čeložnice) a jejich součástí jsou chatařské oblasti - Kameňák, Kopce, Paniháj, Sklářské chaty, Zavadilka, U pěti žídel, Pastviny.

Podnikatelské aktivity v mikroregionu jsou vzhledem k poloze na relativně nízké úrovni a většina obyvatel za prací vyjíždí.


Lesní živočišné společenstvo:

Lesní živočišné společenstvo je nesmírně početné. Mezi bežné druhy patří srnec obecný, prase divoké, jelen lesní. Velmi hojně se zde vyskytuje zajíc polní, bažant obecní. Z lesních šelem liška obecná a jezevec lesní. Výskyt veverky obecné, rejska obecného, ježka východního, krtka obecního, myšice malooké patřící k drobné zvěři. Mezi ptačí dravce číhající na svou kořist můžeme pozorovat jestřába lesního a káně lesní. Z nočních dravců stojí za zmínku kalous ušatý a puštík obecný. Drobotinu zastupují sojka obecná, kukačka obecná, drozd brávník, drozd kvíčala, kos černý, sýkora modřinka, sýkora koňadra, sýkora parukářka, sýkora uhelníček, červenka obecná.
Toto jsou jen některé druhy zvěře, které lze na území mikroregionu spatřit.