Navigace

Obsah

Rok 2009


Činnost Panihájců v roce 2009.

     Uplynulo již téměř půl roku od poslední informace o naší činnosti. Toto období se vyznačovalo poměrně intenzivní prací sboru a proto podávám tímto stručnou zprávu.

     Zkoušky probíhaly téměř každou středu a na nich jsme nacvičovali nové písně a pilovali již nacvičené. V současné době máme v programu téměř 80 krásných písniček. Na zkouškách též probíhalo nacvičování programů na veřejné vystupování podle dohodnutých termínů.

     2 4. ledna 2009 jsme zazpívali za doprovodu cimbálové muziky Jury Petrů na koště vín, který pořádali Mladí vinaři v Moravanech. O naše vystoupení byl zájem a po oficiální části jsme zpívali až do večerních hodin.

     29. března 2009 se několik členů našeho sboru zúčastnilo akce Otvírání sklepů v Kyjově, kde jsme získávali zkušenosti od několika mužských sborů z Moravy. Částečně jsme podpořili zpěvy MS z Kyjova, který vedl náš umělecký vedoucí.

     V tomto období od března, začala příprava naší největší akce Zpívání pod májú, která byla stanovena na 4. května 2009 v Moravanech.

     26. dubna 2009 jsme veřejně vystupovali u sklepa p. Krýse v Kostelci na akci svěcení lisu na hrozny. Zde vystupovalo několik sborů včetně dětského z Kyjova a zazpíval tady i zpěvák lidových písní Jiří Helán. Vystoupení se nám povedlo včetně společného zpívání na závěr akce s Kostelákama.

     Další důležitá událost sboru se stala dne 16. března 2009 kdy jsme byli zaregistrováni u MV ČR jako o. s. s názvem MPS Paniháj Moravany.Valná hromada o. s. byla 13. května a na ni bylo zvoleno vedení včetně uměleckého vedoucího.

     Stále probíhala intenzivní příprava na akci Zpívání pod májú v Moravanech. V organizaci nám velmi pomáhal OU‘ a nakonec převzal  i finanční garanci. Bylo pozváno 5 MS z Javorníka, Lužic, Vracova, Kozojídek a Dambořic. Pomáhaly nám i členky ŽS z Moravan.

     . Náš sbor si připravil na zpívání několik nových písní, které jsme zazpívali tak jako ostatní sbory ve dvou vstupech. Hodnotit tuto akci nám nepřísluší ale dostali jsme několik pochvalných a děkovných e-mailů od účastníků akce. Musím se zde ale zmínit o nepříjemné události, která se stala před vzpomínanou akcí. 30 dubna jsme postavili podle letité tradice máj důstojný pro tuto akci se všemi poctami a zpěvy. Tento máj nám někdo, dnes již víme i kdo, vandalsky uřezal a vršek ukradl. 3. května jsme postavili máj nový, ale už nebyl tak pěkný. Příště musíme udělat opatření aby se to neopakovalo. Zda budeme pořádat další ročník zpívání pod májú ještě není známo.

     9. května 2009 náš sbor úspěšně vystupoval za hranicemi republiky a to v Kátově na Slovensku, kde byl pořádán tradiční Den květin.

     Poslední akce ve sledovaném období bylo zpívání při usazování dřevěné sochy 23. května 2009 v Čeložnicích. Zazpívali jsme zde několik písniček u sochy a na přání pana starosty i pro důchodce, kteří měli setkání v DK. Pan starosta nám po zpívání velmi srdečně poděkoval.

    V současné době se připravujeme na akci Sečení trávy v Buchlovicích, která bude 31. května.

     5. července bychom měli zpívat v Bělotíně u Hranic na oslavě 100 let sokola v městě Bělotíně.

 

                                      V Moravanech 27. května 2009 Panihájci.
 

Zpívání po májů 009.jpg Zpívání po májů 0010.jpg Zpívání po májů 011.jpg 
Zpívání po májů 0013.jpg  Zpívání po májů 0020.jpg  Zpívání po májů 0021.jpg 
Zpívání po májů 0022.jpg  Zpívání po májů 0024.jpg  Zpívání po májů 0026.jpg 
Zpívání po májů 0030.jpg  Zpívání po májů 0036.jpg  Zpívání po májů 0041.jpg 
Zpívání po májů 0051.jpg  Zpívání po májů 0057.jpg  Zpívání po májů 0058.jpg 
Zpívání po májů 003.jpg  Zpívání po májů 004.jpg  Zpívání po májů 007.jpg 

 

31. 5. 09 – proběhlo již zmíněné sečení trávy v Buchlovicích. I když počasí nebylo nejlepší, zpívání proběhlo bez problémů, ale protože se toho nezúčastnili všichni členové sboru, zpívali jsme s MS Kyjov.
 

5. 7. 09. zpíval náš sbor v Bělotíně na oslavách 100 let Sokola. Byla to akce velmi vydařená. Byl tam k dispozici cimbál, tak že se naše zpívání přítomným sokolům velmi zamlouvalo a byl potom problém s odjezdem, nechtěli nás pustit.

 

11. 7. 09 jsme byli narychlo pozváni na setkání M a Ž sborů do Javorníka. Prostředí zde bylo velmi srdečné, všem se tam líbilo a myslím, že i naše zpívání se líbilo. Zvláště se líbila naše konečná píseň V dobrém sme se sešli.

 

26. 7. 09 na tento den nás pozval pořadatel z Dřevohostic na Setkání dechových hudeb, abychom vyplnili program o zpívání slováckých písniček. Na vystoupení jsme se řádně připravili a podle ohlasu posluchačů jsme nezklamali. Máme k dispozici i foto dokumentaci.

 

22. 8. 09 tento den byla odhalována dřevěná socha na návsi v Moravanech. Moravanský starosta nás pozval, abychom zde zazpívali několik písniček. Mírně pršelo, a po splnění úkolu, jsme se přesunuli k vinohradům za obcí u sklepů. Bylo tady za účasti veřejnosti provedeno „Zarážení hory“ podle starých zvyklostí. Do slavnostního aktu se mimo nás zapojil i pan farář a starosta Moravan.. Slavnost přešla do volného zpívání, kterého se zúčastnil i ŽS z Moravan.

 

Odhalení sochy 001.jpg Odhalení sochy 006.jpg Odhalení sochy 008.jpg
Odhalení sochy Bumbároš 002.jpg Odhalení sochy Bumbároš 010.jpg Odhalení sochy Bumbároš 011.jpg
Odhalení sochy Bumbároš 016.jpg  Odhalení sochy Bumbároš 023.jpg  
     
Zarážení hory 001.jpg Zarážení hory 009.jpg Zarážení hory 2009 026.jpg
Zarážení hory 015.jpg Zarážení hory 018.jpg Zarážení hory 2009 028.jpg
Zarážení hory 019.jpg Zarážení hory 029.jpg Zarážení hory 2009 021.jpg

 

23. 8 09 tento den jsme zpívali ve farní zahradě v Kostelci, kam nás pozval pan farář. Zpívání bylo volnější při  cimbálu Jury Petrů.

 

20. 9. 09 – Hýselští ochotníci sehráli v tento den malou divadelní frašku „Stínání berana“ a náš sbor byl začleněn do představení jako zpívajíci chasa podle scénáře Tibora Skalky. Před představením jsme zazpívali několik písniček při odhalování sochy.

 

26. a 27. 9. 09 Hody v Moravanech. Oba dny jsme podporovali moravanskou chasu při držení hodavého věnce a káčera.

 

24. 10 09 – Volné zpívání u hudecké muziky při držení vendelínských hodů na Kameňáku.

 

11. 11. 09 Zpívali jsme v DK Moravany při zasedání sdružených obcí regionu Moštěnka.

 

28. 11. 09 Zpívání pro důchodce na jejich besedě v DK Moravany.

 

12. 12. 09 Zpívání pro důchodce v Hýslých jako chasa při divadle „Stínání berana“.

 

19. 12. Vystoupení v Čeložnicích u vánočního stromu. Zazpívali jsme nacvičné koledy s ŽS Moravany.

 

20. 12. 09 Zpívání koled u vánočního stromu ve Skalce

 

23. 12 09 Zpívání koled u vánočního stromu v Moravanech.

 

27. 12. 09 Volné zpívání u cimbálu v obecním sklepě v Kostelci po svěcení vína v místním kostele na pozvání pana faráře.

 

30. 12. 09 Na tento den byla svolána zkouška panihájců jako ukončení roku 2009. Tato zkouška byla slavnostní, a proto jsme mezi nás pozvali i členky ŽS Moravany Zástupce obce Moravany nám zde poděkoval za dobrou reprezentaci obce. Vedoucí Panihájců také oznámil pravděpodobnou činnost sboru do 30. května 2010.