Obsah

Místní knihovna

Web:     https://mistni-knihovna-moravany19.webnode.cz
 
email:    knihovna.moravany@email.cz


Knihovna je umístněna v domě Moravany č.p. 205. V tomto domu je také kancelář české pošty. Knihovna je ve dvorní části domu.

Stav knihovního fondu (počet knih: - 2284 knihovních jednotek (knih)

                                                       z toho: - naučná literatura ......370 knih

                                                                    - krásná literatura.......1914 knih

Mimo tyto knihy je městskou knihovnou Hodonín zajišťován výměnný fond knih. V roce 2015 to bylo 4 x 40 knih. O tyto knihy je velký zájem.

Provozní doba knihovny je ve dnech: - úterý ........16 -18 hodin

                                                                 

Provoz knihovny zajištuje knihovnice: Rajsiglová Kamila