Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Název organizace: Vodovod Moravany, příspěvková organizace

Adresa: Moravany 73, 696 50

IČO: 09778764

Bankovní účet: 123-3276730227/0100

Vedoucí organizace. Jarmila Ryšková

Telefon: 704 402 235

Nejsme plátci DPH

 

Místní vodovod provozuje od 4.1.2021 příspěvková organizace Vodovod Moravany.

Dodávka a odběr pitné vody je uzavřena na základě smluv, vodoměry dodává odběratelům Vodovod Moravany, příspěvková organizace a je majetkem příspěvková organizace, odečty vodoměrů se provádí 2krát ročně (leden-červen) a (červenec-leden). Při úpravě vody používáme chlornan sodný - chlorační činidlo, manganistan draselný - oxidační činidlo. Uhličitan sodný bezvodý - soda technická.

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2020 cena vodného na rok 2021 se stanovuje na 23 korun za 1 m3.

Cena vody za m3: 23,-Kč s DPH

(porovnání položek otisk)