Obsah

Základní a mateřská škola


Mateřská školka

Adresa: 696 50  Moravany 76
E-mail: msmoravany@seznam.cz
Telefonní číslo: 518 617 532
Školní kuchyně: 733 663 951    
Učitelky: 733 662 985


Mateřská škola je dětem k dispozici od pondělí do pátku od 6,00 hod. do 16 hod.


O děti se vzorně starají:

  • Alena Kotulková - vedoucí učitelka
  • Magdalena Koplová - učitelka
  • Jaroslava Jančová - vedoucí školní jídelny
  • Monika Pacholíková - kuchařka
  • Marcela Vyšinková - školnice 

 

Základní škola

Adresa: 696 50  Moravany  72
E-mail: zs.moravany@seznam.cz
Telefonní čísla: 518 617 528, 518 614 855
   
Školní rok  
Škola se otevírá v  
Vyučování začíná v  
1. hodina  
2. hodina  
3. hodina  
4. hodina  
přestávka do 12.00 hod.  
5. hodina  
6. hodina  

Školní družina do 15.00 hod.


Zaměstnanci ZŠ:

  • Mgr.Zlámal Jiří - ředitel školy
  • Mgr.Zlámalová Hana - učitelka
  • Ryšková Božena - školnice
  • Macková Lucie - Školní družina

        Kaplan Marek Adamí   - Náboženství

 

Nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvá výhradně rodič (zákonný zástupce) a to písemně do žákovské knížky nebo do deníčku. Žák omluvenku předloží po návratu do školy, nejpozději do dvou dnů.

Obědy se přihlašují i odhlašují osobně v kuchyni MŠ nebo na tel. čísle 721 189 338, 733 663 951 alespoň den předem, v naléhavých případech do 7:30.00 hod. v den nepřítomnosti žáka.
Platby za stravné je možné hradit příkazem na účet Základní školy a Mateřské školy Moravany vždy k 20. v měsící na následující měsíc nebo v hotovosti u vedoucí stravování do dvou pracovních dnů běžného měsíce.


Nepovinné a zájmové předměty a kroužky: