Obsah

 

Mužský pěvecký sbor Paniháj - pořízení krojů a pivních setů

 

Typ: ostatní

Dotace na pořízení krojů a pivních setů

 

Díky realizaci projektu bylo pořízeno 12 ks pivních setů a 25 ks pánských vyšívaných košil severokyjovského svátečního kroje pro mužský pěvecký sbor Paniháj. V poslední době se sbor těší velké oblibě i ze strany mládeže, avšak objevily se problémy, které za pomoci přiznané dotace, mohly být vyřešeny. Jednalo se zejména o finanční nákladnost pořízení svátečních vyšívaných košil, které členové spolku oblékají na svých vystoupeních a potřebného mobiliáře v podobě pivních setů, jež tomuto spolku chyběly a mnohdy nebylo možné zajistit návštěvníkům tradičních akcí patřičné zázemí pro posezení.

panihaj_kroje_sety

publicita_mas

Mužský sbor


Informace  o založení a dosavadní činnosti mužského sboru v Moravanech

První zmínka o možném založení sboru se datuje někdy do měsíce června roku 2007 kdy při náhodném setkání přátel u vína ve sklepě u Dufků, kde byli přítomni i někteří členové nynějšího kolektivu např. J. Kalinec, V.Dufek, padl nesmělý návrh o svolání ochotných chlapů z Moravan, kteří mají o zpívání zájem. V průběhu plynoucího času, kdy se tato informace dostala do Moravan a okolí, kdy debaty o založení sboru na různých místech veřejného i neveřejného života, mluvilo se o možnostech, schůzkách, vedení sboru atd. se informace dostala přes B. Berku až k vedoucímu cimbálové muziky J.Petrů z Kyjova, který bydlí na Kameňáku, což je součást obce Moravany.Tak se stalo, že se domluvila 1.schůzka ochotných chlapů na den 9.3.2008 ve sklepě u Dufků.Této schůzky se zúčastnilo 7 chlapů z Moravan a pozvání přijal i Jura Petrů. Proběhla krátká debata o možnostech, termínech případných zkoušek, vedení sboru,druhu písniček atd. Bylo dohodnuto a schváleno, že po umělecké stránce nás povede J. Petrů za podmínek, že do sboru bude chodit nejméně 10 až 15 chlapů, kteří se budou v případě zájmu, presentovat i na veřejnosti. Dál bylo schváleno, že budou nacvičovat písně z Kyjovska podle pokynů uměleckého vedoucího. Ve sboru musí být určitý řád a pořádek hlavně pří dohodách o zkouškách, vystoupeních tj.dochvilnost, oblečení atd.Dále se domluvilo, že vedoucím sboru bude V.Dufek za asistence B.Berky.Sbor bude vystupovat pod hlavičkou sdružení zahrádkářů v Moravanech i s pomocí OÚ Moravany. Členem sboru je současný jeho místostarosta J. Dočekal. Zároveň byl stanoven i termín 1.veřejného vystoupení při stavění máje 30.4.2008 v Moravanech. Neustále musí všichni pracovat na získání dalších členů i z jiných vesnic v okolí.


Veřejné vystoupení souboru

1.  30.4.2008 stavění máje v Moravanech - účast 15 chlapů bez uměleckého vedoucího (stavěl máju v Kyjově) oblečení tmavé kalhoty,bílá košile a  modrá pracovní zástěra, protože jsme nejen zpívali,ale i máju úspěšně postavili. Při vystoupení jsme zazpívali 15 písní, ohlas veřejnosti byl velmi dobrý. Po vystoupení jsme zpívali u cimbálové muziky Javor,která tam hrála k poslechu i tanci do pozdního večera. Moravská veřejnost hodnotila jmenovanou akci jako nejlepší a nejveselejší za poslední období.

2.  4.5.2008 stavění májky na domově důchodců v Kyjově. Bylo nás 10 včetně J.Petrů. Postavili jsme májku v parku ústavu zazpívali několik písniček i při doprovodu cimbálové muziky. Z této akce máme i několik fotografií. Ze strany pořadatele jsme byli hodnoceni dobře,dostali jsme i pohoštění.

3.  11.5.2008 zpívání  při příležitosti oslavy Den matek DK Moravany. Zpívalo 15 chlapů pod vedením Z.Opatřila. DK byl plně obsaůzen hodnocení dobré. Mírná kritika začátku písniček od členů sboru. Bude zahájena příprava na případné zpívání při kácení máje 31.5.2008 v Moravanech.


Veřejné vystoupení při kácení máje 31.5.2008

31.5.2008 proběhlo veřejné vystoupení souboru v Moravanech, Čeložnicích a na Kameňáku.Účastnilo se ho celkem 18 chlapů. V Moravanech jsme mimo zpívání aktivně provedli kácení máje.Zpívání bylo dobře připraveno, ale účast veřejnosti byla velmi slabá. Snad příště bude lepší. Při kácení zazpívaly i členky místního ženského sboru pod vedením  pí. Zlámalové.
 

DSCN2138.JPG DSCN2161.JPG DSCN2137.JPG DSCN2146.JPG DSCN2145.JPG
DSCN2151.JPG DSCN2162.JPG DSCN2156.JPG DSCN2150.JPG DSCN2158.JPG
DSCN2154.JPG DSCN2157.JPG DSCN2169.JPG DSCN2170.JPG DSCN2165.JPG
DSCN2178.JPG DSCN2172.JPG DSCN2173.JPG DSCN2180.JPG DSCN2175.JPG


Po ukončení akce nás převezli hasiči v rámci cvičení do Čeložnic, kde se kácelo májí 5 ks.Kácení prováděli velmi profesionálně místní hasiči. Naše vystoupení se proto poněkud protáhlo a museli jsme zpívat daleko víc písniček než v Moravanech, čož pro nás bylo velmi náročné ale prospěšné. Překvapila nás účast čeložnické veřejnosti,která s velkým zájmem přihlížela této akci. Odhadem tam mohlo být až 100 lidí, kteří nás odměňovali častým potleskem.

Z Čeložnic nás hasiči převezli na Kameňák, kde jsme zazpívali několik písniček. Byly zde i zpěvačky z Moravan a ve zpívání jsme se střídali. Malá májka byla však položena než jsme přijeli.

Ráno 1.6.2008 na druhý den nás 8 chlapů odjelo s kyjovským mužským sborem do Buchlovic na akci folklorního centra - Zpívání při kosení trávy, které mělo charakter celostátní soutěže o nejlepšího sekáče trávy. Zážitek z toho setkání zpěváků (účast 15 sborů z celé Morava) byl neuvěřitelně silný. Krásné písničky se nesly až k Buchlovským horám a zařezávaly se do duší všech účastníků, kterých bylo bezpočet.I když náš sbor oficiálně přihlášen nebyl, pořadatel nás též zapojil do zpívání.My jsme však spíše sbírali zkušenosti z vystoupení druhých souborů.Také jsme částečně podporovali zpěvem Kyjovský sbor u písniček, které jsme znali.Tento sbor vede umělecký Jiří Petrů. Dojem z této akce byl pro nás tak silný, že jsme si předeslali účast na dalším ročníku již jako silný mužský sbor z Moravan. Dva chlapi z našeho souboru též soutěžili oficiálně jako sekáči.


Název sboru

18.června 2008 byl schválen konečný název sboru. Je to mužský pěvecký sbor P A N Í H Á J  z Moravan. Vedoucím sboru byl jmenován Václav Dufek, Moravany 281 - umělecký vedoucí je Jura Petrů, asistent vedoucího Bronislav Berka.Stálý členové sboru:

Hačunda Jaromír, Zbořil Stanislav, Zbořil Zdeněk,Dočekal Jan,Opatřil Zdeněk, Kopl Martin,Kalinec Jaroslav,Křen František, Horák Pavel,Horák Jaroslav,Šalša Václav,Hůla Jiří,Černý Jan, Zlámal Jiří, Ryška David, Novotný Karel, Půček Josef, Klimek Lubomír,Skalka Tibor, David Ludvík.

22.června 2008 jsme byli pozváni na veřejné vystoupení sboru, které se konalo na Kameňáku  při příležitosti výstavby kapličky sv.Vendelína.Vystoupení se zúčastnilo 15 chlapů.Zazpívali jsme postupně asi 20 písniček za doprovodu primáše CM Jury Petrů z Kyjova.

Sbor má nyní v hrubých rysech má 32 písniček a bude dál pokračovat ve zdokonalení uměleckého dojmu.

Mezi akcemi 22.6.2008 a 16.8.2008,což je datum ve kterém proběhlo svěcení Boží muky sv.Vendelína, jsme se scházeli pravidelně každou středu ke zkouškám na různých místech regionu Moravany, Čeložnice, Kameňák. Účast na zkouškách byla poměrně dobrá a pohybuje se kolem 85% stálých členů souboru. Nastudovali jsme pod vedením Jury Petrů dalších 8 písniček a ty poslední jsou připravovány na hody v Moravanech a na Kameňáku.

Veřejné vystoupení souboru bylo 10.8.2008 ve farské zahradě Kostelec na pozvání pana faráře  Pavlici. Tato akce byla zdařilá. Vystoupily zde i smíšené soubory z Ježova, Kostelce, Žádovic a ženský sbor z Moravan.Naše vystoupení bylo hodnoceno veřejností jako vydařené a stylově velmi dobré.

Další naše veřejné vystoupení bylo, jak jsme již dříve domluvili s "Kameňáckým starostou" 16.8.2008 v 16,08 hod. na Kameňáku při svěcení Boží muky sv. Vendelína. Zde jsme zazpívali při doprovodu CM Jury Petrů a přítomné veřejnosti baladu na oslavu sv. Vendelína a pak spoustu dalších písniček včetně písně Kameňák,Kameňák,kterou napsal, tak jako baladu o Vendelínovi náš umělecký vedoucí Jura Petrů. Účast veřejnosti na této akci byla i přes nepřízeň počasí velmi dobrá. Byly také pořízeny fotografie i krátký filmový snímek, který bude vysílán na regionálních programech ČT 1.

Následná akce souboru byla v neděli 24.8.2008  v Kostelci na dožínkách, kam nás pozvala narychlo paní starostka, abychom podpořili dožínkový průvod a program v areálu pod kostelem. I když nás zde bylo málo, bylo nás dost vidět i slyšet.

V současné době se připravujem na podporu hodových průvodů v Moravanech a na Kameňáku. 20.9.2008 máme vystupovat na burčákovém večeru u Krysů v Kostelci.

Další informace o MS Paníháj Moravany dne 9. 12. 2008

 

Po delší odmlce si dovolujeme informovat veřejnost o naší činnosti.

Jak již bylo v minulé zprávě avizováno MS vystoupil na setkání pěveckých sborů v Kostelci. Stalo se dne 20. 9. 2008 za velmi nepříznivého počasí u Krýsů. Naše vystoupení se celkem vydařilo a bylo na něm znát, že zpěváci berou přípravu vážně a snaží se dodržovat pokyny uměleckého vedoucího. Po vystoupení nás kontaktovala paní starostka z Kostelce a zde jsme se předběžně dohodli na zpívání v kostele z vánočním motivem a při svěcení vína dne 27. 12. 2008 s písničkami nacvičenými při pravidelných zkouškách.

     Tomuto zpívání v Kostelci, které bylo odpoledne, jsme zazpívali , po dohodě se starostou z Hýsel, několik písniček v 10.00 hod. dopoledne v Hýslých při ukončení řezbářského symposia a předání dřevěných soch jednotlivým obcím regionu Moštěnka.

     27. a 28. 9. 2008 byly hody s věncem a káčerem v Moravanech. Náš sbor se na ně připravoval velmi poctivě. Měli jsme nahradit při zpívání mužský sbor z Boršova, který v minulosti držel hody po oba dny. Myslím si, že jsme veřejnost nezklamali. Po hodech se nám dostalo poděkování od zástupců obce i od občanů z Moravan i v písemném provedení.

     18. 10. 2008 se celý sbor zúčastnil průběhu vendelínských hodů na Kameňáku. Společně s MS z Kyjova jsme podpořili zpěvem hodovníky i CM Jury Petrů, která hodový průvod doprovázela. V pozdní odpoledni jsme všichni společně zazpívali u sv. Vendelína. Tato neformální akce se většině účastníků zamlouvala a těší se na příští rok. Po hodovém průvodu oslavil náš člen Zdeněk Opatřil 60 let a my jsme mu k tomu zazpívali.
 

Vendelínské hody 004.jpg Vendelínské hody 017.jpg Vendelínské hody 018.jpg


Další akce, které se náš sbor zúčastnil svým zpěvem, bylo společné vystoupení s MS z Kyjova a to dne 25. 10. 2008 při odhalením nejmenších slunečních hodin na světě v Hýslých . Zazpívali jme první hymnu Kde domov můj a několik písniček pod vedení Jury Petrů. Sluneční hodiny byly zaneseny do knihy rekordů ČR agenturou z Pelhřimova. Program natáčela i TV Slovácko a záznam je přístupný na internetu.

 

     Nyní se jen velmi krátce zmíním o zajímavé akci, které se někteří naši členové zúčastnili. Bylo to 28. 10. 2008 na státní svátek. Akce měla volný název „Degustace pramenitých vod  Slovácka“ a proběhla na kopci u kaple sv. Klimentka. Jednalo se vlastně o pochod z okolí Chřibů. Někteří účastníci přinesli do cílového místa vodu ze studánek. Sešlo se tam asi 15 vzorků. Z hodnocení, které provedla nezávislá komise vyšla vítězně voda z Kameňáku. Pochodující byli většinou příznivci folkloru a členové pěveckých sborů. Výše zmíněný pochod se koná již několik let tradičně u uvedený den a končí u sv. Klimenta společným zpěvem všech přítomných.

8. 11. 2008 jsme zazpívali na předem dohodnuté besedě v Moravanech. Vystoupení proběhlo ve dvou částech a zpívání bylo na dobré úrovni podle ohlasu přítomných. Vedle našeho sboru zde vystupovali i děti ze základní školy s různými scénkami zpívaly ženy z Moravan.

 

     V současné době probíhá intenzivní příprava na vystoupení ve Velké nad Veličkou které se koná v neděli 14. 12. 2008. Zároveň  zkoušíme a nacvičujeme koledy i s ŽS a tak se připravujeme na předvánoční zpívání v Čeložnicích 21. 12. 08, Vřesovicích 22. 12. 08, Moravanech 23. 12. 08 a pak v Kostelci 27. 12. 08 v kostele při svěcení vína.

                                                                                                      Panihájci.
 

Paníháj-Velká nad Veličkou 001.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 002.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 003.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 004.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 005.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 006.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 007.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 008.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 009.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0010.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0011.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0012.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0013.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0014.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0015.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0016.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0017.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0018.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0019.jpg Paníháj-Velká nad Veličkou 0020.jpg
Paníháj-Velká nad Veličkou 0021.jpg  


Doplnění zprávy o činnosti MS Paniháj Moravany.

Nastal čas, kdy můžeme uzavřít hodnocení naší činnosti v roce 2008. 14. 12. 2008 vystoupil náš sbor za doprovodu cimbálu Jury Petrů na předvánočním zpívání ve Velké nad Veličkou. Všichni naši členové zde zpívali v krojích, což máme zdokumentováno. Vzhledem ke kvalitní přípravě všech a odhodlání podat nejlepší výkon, bylo naše vystoupení, až na drobné nedostatky které posluchači ani nepostřehli, hodnoceno velmi dobře. Pořadatel nám, k jeho škodě, umožnil vystoupit jenom v krátkém limitu 8 minut. Celý program vánočního zpívání byl časově velmi náročný, trochu chaotický, ale myslíme si, že jsme i my posluchače zaujali v dobrém slova smyslu. Nepřísluší nám hodnotit celkový umělecký dojem této akce, to si udělal každý divák sám. Ale zkušenost, kterou jsme zde získali, se nám do další činnosti bude velmi hodit.

Nyní krátce ke společnému vystupování na předvánočním s ŽS Moravany. V Čeložnicích, Vřesovicích a v Moravanech jsme bez problémů přednesli nacvičené koledy. Počasí nám přálo, tak i účast veřejnosti byla dobrá. V Čeložnicích v dohodnutém programu vystoupil i mladý ŽS z Čeložnic.

27. 12. 2008 jsme v kostele zazpívali 5 dohodnutých koled. Po nás vystoupil smíšený sbor z Kostelce za doprovodu několika hudebníků. Předem dohodnuté společné zpívání na přání pana faráře písničku Pime vínečko se nepovedlo, protože Kosteláci zpívali úplně jinou píseň než byla předem dohodnuta na zkoušce  v Moravanech. Celkový dojem pak trochu urovnala společná koleda Narodil se Kristus Pán. Nepříjemný dojem z tohoto“nedorozumění“ trochu zahladilo několikerá omluva od pana faráře, pan starostky i od vedoucího smíšeného sboru Kostelec. Ale my jsme zase o něco chytřejší a příští společné vystoupení si pohlídáme.

Panihájci z toho místa děkují všem co nás v průběhu roku podpořily při veřejných vystoupeních. Našim příznivcům a všem lidem dobré vůle přejeme stálé zdraví a štěstí do roku 2009. My se budeme hned začátkem roku 2009 připravovat na vystoupení 24. ledna při výstavě mladých vín v Moravanech, kde doplníme program CM Jury Petrů z Kyjova.

                                                                                            Panihájci 31. 12. 2008

Rok 2009


Činnost Panihájců v roce 2009.

     Uplynulo již téměř půl roku od poslední informace o naší činnosti. Toto období se vyznačovalo poměrně intenzivní prací sboru a proto podávám tímto stručnou zprávu.

     Zkoušky probíhaly téměř každou středu a na nich jsme nacvičovali nové písně a pilovali již nacvičené. V současné době máme v programu téměř 80 krásných písniček. Na zkouškách též probíhalo nacvičování programů na veřejné vystupování podle dohodnutých termínů.

     2 4. ledna 2009 jsme zazpívali za doprovodu cimbálové muziky Jury Petrů na koště vín, který pořádali Mladí vinaři v Moravanech. O naše vystoupení byl zájem a po oficiální části jsme zpívali až do večerních hodin.

     29. března 2009 se několik členů našeho sboru zúčastnilo akce Otvírání sklepů v Kyjově, kde jsme získávali zkušenosti od několika mužských sborů z Moravy. Částečně jsme podpořili zpěvy MS z Kyjova, který vedl náš umělecký vedoucí.

     V tomto období od března, začala příprava naší největší akce Zpívání pod májú, která byla stanovena na 4. května 2009 v Moravanech.

     26. dubna 2009 jsme veřejně vystupovali u sklepa p. Krýse v Kostelci na akci svěcení lisu na hrozny. Zde vystupovalo několik sborů včetně dětského z Kyjova a zazpíval tady i zpěvák lidových písní Jiří Helán. Vystoupení se nám povedlo včetně společného zpívání na závěr akce s Kostelákama.

     Další důležitá událost sboru se stala dne 16. března 2009 kdy jsme byli zaregistrováni u MV ČR jako o. s. s názvem MPS Paniháj Moravany.Valná hromada o. s. byla 13. května a na ni bylo zvoleno vedení včetně uměleckého vedoucího.

     Stále probíhala intenzivní příprava na akci Zpívání pod májú v Moravanech. V organizaci nám velmi pomáhal OU‘ a nakonec převzal  i finanční garanci. Bylo pozváno 5 MS z Javorníka, Lužic, Vracova, Kozojídek a Dambořic. Pomáhaly nám i členky ŽS z Moravan.

     . Náš sbor si připravil na zpívání několik nových písní, které jsme zazpívali tak jako ostatní sbory ve dvou vstupech. Hodnotit tuto akci nám nepřísluší ale dostali jsme několik pochvalných a děkovných e-mailů od účastníků akce. Musím se zde ale zmínit o nepříjemné události, která se stala před vzpomínanou akcí. 30 dubna jsme postavili podle letité tradice máj důstojný pro tuto akci se všemi poctami a zpěvy. Tento máj nám někdo, dnes již víme i kdo, vandalsky uřezal a vršek ukradl. 3. května jsme postavili máj nový, ale už nebyl tak pěkný. Příště musíme udělat opatření aby se to neopakovalo. Zda budeme pořádat další ročník zpívání pod májú ještě není známo.

     9. května 2009 náš sbor úspěšně vystupoval za hranicemi republiky a to v Kátově na Slovensku, kde byl pořádán tradiční Den květin.

     Poslední akce ve sledovaném období bylo zpívání při usazování dřevěné sochy 23. května 2009 v Čeložnicích. Zazpívali jsme zde několik písniček u sochy a na přání pana starosty i pro důchodce, kteří měli setkání v DK. Pan starosta nám po zpívání velmi srdečně poděkoval.

    V současné době se připravujeme na akci Sečení trávy v Buchlovicích, která bude 31. května.

     5. července bychom měli zpívat v Bělotíně u Hranic na oslavě 100 let sokola v městě Bělotíně.

 

                                      V Moravanech 27. května 2009 Panihájci.
 

Zpívání po májů 009.jpg Zpívání po májů 0010.jpg Zpívání po májů 011.jpg 
Zpívání po májů 0013.jpg  Zpívání po májů 0020.jpg  Zpívání po májů 0021.jpg 
Zpívání po májů 0022.jpg  Zpívání po májů 0024.jpg  Zpívání po májů 0026.jpg 
Zpívání po májů 0030.jpg  Zpívání po májů 0036.jpg  Zpívání po májů 0041.jpg 
Zpívání po májů 0051.jpg  Zpívání po májů 0057.jpg  Zpívání po májů 0058.jpg 
Zpívání po májů 003.jpg  Zpívání po májů 004.jpg  Zpívání po májů 007.jpg 

 

31. 5. 09 – proběhlo již zmíněné sečení trávy v Buchlovicích. I když počasí nebylo nejlepší, zpívání proběhlo bez problémů, ale protože se toho nezúčastnili všichni členové sboru, zpívali jsme s MS Kyjov.
 

5. 7. 09. zpíval náš sbor v Bělotíně na oslavách 100 let Sokola. Byla to akce velmi vydařená. Byl tam k dispozici cimbál, tak že se naše zpívání přítomným sokolům velmi zamlouvalo a byl potom problém s odjezdem, nechtěli nás pustit.

 

11. 7. 09 jsme byli narychlo pozváni na setkání M a Ž sborů do Javorníka. Prostředí zde bylo velmi srdečné, všem se tam líbilo a myslím, že i naše zpívání se líbilo. Zvláště se líbila naše konečná píseň V dobrém sme se sešli.

 

26. 7. 09 na tento den nás pozval pořadatel z Dřevohostic na Setkání dechových hudeb, abychom vyplnili program o zpívání slováckých písniček. Na vystoupení jsme se řádně připravili a podle ohlasu posluchačů jsme nezklamali. Máme k dispozici i foto dokumentaci.

 

22. 8. 09 tento den byla odhalována dřevěná socha na návsi v Moravanech. Moravanský starosta nás pozval, abychom zde zazpívali několik písniček. Mírně pršelo, a po splnění úkolu, jsme se přesunuli k vinohradům za obcí u sklepů. Bylo tady za účasti veřejnosti provedeno „Zarážení hory“ podle starých zvyklostí. Do slavnostního aktu se mimo nás zapojil i pan farář a starosta Moravan.. Slavnost přešla do volného zpívání, kterého se zúčastnil i ŽS z Moravan.

 

Odhalení sochy 001.jpg Odhalení sochy 006.jpg Odhalení sochy 008.jpg
Odhalení sochy Bumbároš 002.jpg Odhalení sochy Bumbároš 010.jpg Odhalení sochy Bumbároš 011.jpg
Odhalení sochy Bumbároš 016.jpg  Odhalení sochy Bumbároš 023.jpg  
     
Zarážení hory 001.jpg Zarážení hory 009.jpg Zarážení hory 2009 026.jpg
Zarážení hory 015.jpg Zarážení hory 018.jpg Zarážení hory 2009 028.jpg
Zarážení hory 019.jpg Zarážení hory 029.jpg Zarážení hory 2009 021.jpg

 

23. 8 09 tento den jsme zpívali ve farní zahradě v Kostelci, kam nás pozval pan farář. Zpívání bylo volnější při  cimbálu Jury Petrů.

 

20. 9. 09 – Hýselští ochotníci sehráli v tento den malou divadelní frašku „Stínání berana“ a náš sbor byl začleněn do představení jako zpívajíci chasa podle scénáře Tibora Skalky. Před představením jsme zazpívali několik písniček při odhalování sochy.

 

26. a 27. 9. 09 Hody v Moravanech. Oba dny jsme podporovali moravanskou chasu při držení hodavého věnce a káčera.

 

24. 10 09 – Volné zpívání u hudecké muziky při držení vendelínských hodů na Kameňáku.

 

11. 11. 09 Zpívali jsme v DK Moravany při zasedání sdružených obcí regionu Moštěnka.

 

28. 11. 09 Zpívání pro důchodce na jejich besedě v DK Moravany.

 

12. 12. 09 Zpívání pro důchodce v Hýslých jako chasa při divadle „Stínání berana“.

 

19. 12. Vystoupení v Čeložnicích u vánočního stromu. Zazpívali jsme nacvičné koledy s ŽS Moravany.

 

20. 12. 09 Zpívání koled u vánočního stromu ve Skalce

 

23. 12 09 Zpívání koled u vánočního stromu v Moravanech.

 

27. 12. 09 Volné zpívání u cimbálu v obecním sklepě v Kostelci po svěcení vína v místním kostele na pozvání pana faráře.

 

30. 12. 09 Na tento den byla svolána zkouška panihájců jako ukončení roku 2009. Tato zkouška byla slavnostní, a proto jsme mezi nás pozvali i členky ŽS Moravany Zástupce obce Moravany nám zde poděkoval za dobrou reprezentaci obce. Vedoucí Panihájců také oznámil pravděpodobnou činnost sboru do 30. května 2010.