Obsah

Aktuální informace

 

Florbalový trénink mladších žáků je každé úterý na sále KD Moravany vždy od 15:30 do 17:00 hodin.

Florbalový trénink starších žáků je každý čtvrtek na sále KD Moravany vždy od 17:00 do 19:00 hodin.

Florbalový trénink dospělých je každé úterýa čtvrtek na sále KD Moravany vždy od 19:00 do 21:00 hodin.

TJ Sokol Moravany pořádá tradiční 24-hodinový "florbalový maraton", který se uskuteční ve dnech 11.-12. prosince 2009 v prostorách Kulturního domu v Moravanech. Začátek je v 11.12. v 18:00 hodin, konec je 12.12. v 18:00 hodin. Sraz všech účastníků proběhne v přísálí KD 11.12. od 17:00 hodin. Startovné bude vybíráno před zahájením.

Srdečně zvou pořadatelé