Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 10.2.1995
Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 1/2015 1.1.2016

 

Důležité zákony
  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty