Obsah

Vyhlášky obce Moravany, Nařízení obce Moravany, zákony


Místní vyhlášky

Název vyhlášky    /  Účinnost                                                                                                                                                                                                    

Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 2/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravany (1.22 MB)                                                                               

1.1.2010

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                                 

 1.1.2020
   
Obecně závazná vyhláška obce č. 2-2019 - o místním poplatku ze psů.pdf (872.2 kB)      1.1.2020

 

Obecně závazná vyhláška č. 1-2021 o místním poplatku z pobytu.pdf (1.09 MB)           25.3.2021

Formulář - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu.pdf (306.51 kB)

 

Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 2/2021, o místním poplatku za                   1.1.2022

obecní systém odpadového hospodářství (33.39 kB)                                                                                                                                                      

 

 

 

Důležité zákony
  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Nařízení obce Moravany

 

Nařízení Obce Moravany č. 01/2014 - Tržní řád (2.06 MB)                                  17.7.2014

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty