Obsah

Vyhlášky obce Moravany, Nařízení obce Moravany, zákony


Místní vyhlášky

 

Platné právní předpisy můžete najít v systému "Sbírka právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů" na adrese

 

https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/v7ea2gk

zev vyhlášky    /  Účinnost                                                                                                                                                                                                    

                                                                          

 

                            

 
   
   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

Důležité zákony
  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Nařízení obce Moravany

 

Nařízení Obce Moravany č. 01/2014 - Tržní řád (2.06 MB)                                  17.7.2014

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty